Miesięczne archiwum: luty 2014

TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA

Szanowni Państwo,

Jesteśmy organizacją pozarządową pożytku publicznego non profit o osobowości prawnej działającą w Częstochowie od 19 lat. Celem naszym jest ochrona szeroko rozumianych interesów dzieci.

Prowadzimy Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie oraz Ośrodek Mediacyjny i Świetlicę Socjoterapeutyczną Dziupla.

Powszechna znajomość praw dziecka oraz konsekwencji ich łamania, ujawnianie przypadków naruszania tych praw, interwencje, mediacje rodzinne to to, co oferujemy. Ponadto udzielamy porad psychologicznych i pedagogicznych dla rodzin potrzebujących pomocy.

Prowadzimy działania profilaktyczne dla dzieci w Świetlicy organizując im właściwą opiekę, codzienne dożywianie, pomoc w nauce i rozwój zainteresowań. Tylko w 2013r. wychowankowie byli na 4 wycieczkach w Chorzowie, Krakowie, Kielcach i Tarnowskich Górach, kilkadziesiąt dzieci otrzymało podręczniki i wyprawki szkolne.