1%

TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA
42-207 Częstochowa ul. Aleja Pokoju 12

 

Szanowni Państwo,

Jesteśmy organizacją pozarządową pożytku publicznego non profit działającą w Częstochowie od 19 lat. Celem naszym jest ochrona interesów dzieci i młodzieży.
Prowadzimy Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie oraz Ośrodek Mediacyjny i Świetlicę Socjoterapeutyczną Dziupla.
Prelekcje, szkolenia i konferencje na temat praw dziecka oraz konsekwencji ich łamania, ujawnianie przypadków naruszania tych praw, interwencje, mediacje rodzinne to przykłady naszych działań. Ponadto udzielamy porad psychologicznych i pedagogicznych dla rodzin potrzebujących pomocy. Prowadzimy działania profilaktyczne, wspomagamy rodziny i szkoły w zapewnieniu dzieciom właściwej opieki, wypoczynku, dożywiania, pomocy w nauce i rozwoju zainteresowań.
Wszystko, co robimy jest całkowicie bezpłatne dla dzieci i ich rodzin, ale do ich prowadzenia niezbędne są pieniądze.

W imieniu Zarządu TKOPD
Maria Kowaleczko – Miedzińska
Przewodnicząca

Prosimy zatem o przekazanie 1% podatku na konto TKOPD

1

PEKAO S.A.
nr 55 1240 2252 1111 0000 3158 5163
wpisując KRS 30218

a na pewno zostanie on przeznaczony dla dobra dzieci.

Dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom za dotychczasowe wsparcie.